De musici van Klassiek op Zuid

De meeste musici van Klassiek op Zuid hebben een grote band met Rotterdam-Zuid. Ze zijn er geboren, werken er of wonen er.
Soms programmeert Klassiek op Zuid muziek waarvoor een solist van buitenaf wordt aangetrokken.